Chemone O firmie Wynajem lokali Oferta Praca Kontakt
Chemone Acider Acider Yellow Yellow Welmax Welmax Tooler Tooler Res-1 Res-1 Red Red Happy Happy Green Green Exert Exert CV-20 CV-20 CV-21 CV-21

RED

RED jest to nowoczesny środek chemiczny, wykorzystywany głównie w warsztatach samochodowych, zajezdniach autobusowych i zakładach produkcyjnych.

Bardzo dokładnie oczyszcza powierzchnie wykonane z metalu, gumy i tworzyw sztucznych.

RED to niezastąpiony preparat w pomieszczeniach, w których używane są smary, oleje i inne trudne do usunięcia substancje brudzące.

Stosuje się do czyszczenia powierzchni zaolejonych tj. sprzętu, podłóg, ścian itp.

RED jest całkowicie bezpiecznym preparatem:

Nie wydziela ropopochodnych oparów

Rozpuszczalny w wodzie – EKONOMICZNY

Czyści oleje, smary itp.

Nie działa szkodliwie na stal

Nie zawiera fosforanów

Nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników

SPOSÓB UŻYCIA:

W przypadku silnych zabrudzeń preparat można rozcieńczyć z wodą w proporcji od 1 : 10 do 1 : 100. Należy nałożyć preparat na czyszczoną powierzchnię i pozostawić przez pewien czas, nie dopuścić do wyschnięcia preparatu. Następnie spłukać lub wytrzeć.


BEZPIECZNY DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

POSIADA ATEST PZH.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.